Monthly Archive: شهریور ۱۳۹۶

سفر

photo_2017-09-22_18-05-37

سفر، برای من معنی دیگری دارد. طی کردن یک مسیر چند ساعته برای انجام کاری در مقصد و بازگشت بی معطلی پس از انجام آن، حالا دیگر سفر نیست. گرچه مسیر ۳۰ کیلومتری کاشان به ابوزیدآباد در کنار خانواده و دوستانم برای گذراندن یک شب بیاد ماندنی در کویر، بدون شک سفری خاطره انگیز است. گاه آن جابجایی کاری چندصد کیلومتری بیش از یکی دو روز به طول می‌انجامد و گاه این سفر چند کیلومتری به ساعتی چند تقلیل پیدا می‌کند اما همچنان این دومی برایم سفر هست و آن نخستین نیست. این تناقض بی شک نشان از حقیقتی پنهان از ماهیت سفر است…