Monthly Archive: تیر ۱۳۹۵

میعادگاهی به نام ابیانه

Capture

ابیانه، مقر همه ابیانه‌ای‌ها در سراسر جهان است. میعادگاه ابیانه‌ای‌هاست. فرقی نمی‌کند کجا باشند و با چه سبکی زندگی کنند. فرقی نمی‌کند که شغلشان چیست و چه درگیری‌هایی دارند. وقت قرار که رسید، در مناسبت‌های خاصی در سال، ابیانه‌ای هرکجا باشد بی قرار ابیانه می‌شود، خودش را به ابیانه می‌رساند، لباس ابیانه می‌پوشد و در آیین ابیانه با تمام وجود حضور فعال پیدا می‌کند تا قرار یابد. ابیانۀ امروز را فقط با دانستن و فهمیدن این قرار و بی قراری می‌توان فهمید.