Monthly Archive: دی ۱۳۹۴

شورای راهبردی ابیانه

photo_2016-01-07_11-35-47

روز یکشنبه ششم دی ماه اولین جلسه شورای راهبردی پایگاه میراث فرهنگی روستای تاریخی ابیانه برگزار شد. فارغ از بحث‌های مطرح شده در شورای راهبردی و اینکه چه تصمیماتی در آن جلسه گرفته شد، توجه به این موضوع که شورای راهبردی پایگاه ابیانه مرکب از چه کسانی است که در مورد ابیانه همفکری می‌کنند، نکته مهمی در فهم اهمیت این شورا است.